Ağız, diş ve çene bölgelerindeki yumuşak ve sert dokulardaki hastalıkları, yaralanmaları, gelişimsel rahatsızlıkları tanımlayan, bunlar sonucunda oluşmuş fonksiyon ve estetik bozuklukların medikal ve cerrahi tedavisini gerçekleştiren çalışma alanıdır (bilimdir) 

Ağız, Diş Çene gerçekleştirilen bazı işlemler şunlardır :

• Apikal Rezeksiyon
• Çenelerdeki Kistlerin Tedavileri
• Dental Apselerin Tedavileri
• Yirmi Yaş Dişi Çekimi
• Gömülü Dişlerin Çekimi
• Normal ve Komplikasyonlu Diş Çekimi
• Protez Öncesi Cerrahi Uygulamalar