Ağızda çapraz kapanışın olduğu durumlarda ortodontik tedaviye ihtiyaç vardır. Çapraz kapanış ise normal ağız kapanışının tam tersi olan yani, alt dişlerin üst dişlerden daha ileride olması durumudur. Çapraz kapanış dışında:

  • -Ön dişlerin çok ilerde durduğu ve dudakların birbirine değmediği durumlarda,
  • -Dişlerin düzgün yerleşmediği ya da birbiri üzerine bindiği durumlarda,
  • -Dişlerin çok aralıklı dizildiği vakalarda,
  • -Dişlerinizi kapanışa getirdiğinizde alt ve üst ön kesiciler arasında büyük bir boşluk varsa dişler birbirlerinden çok uzak konumlanmışlarsa yani openbite vakalarda,
  •  -Ön kesici dişlerinizin arasının çok açık olduğu vakalarda,
  • -Dişlerde bariz çapraşıklık olmadığı halde çiğnemede ya da bazı harfleri söylemede güçlüğün çekildiği durumlarda,
  • -4 yaşını geçen çocuklarda parmak ya da yalancı emzik emme durumunun devam ettiği durumlarda bir dişhekimine başvurmalısınız.
  • -Düşme zamanından önce süt dişini kaybetmiş çocuklar ile özellikle 6 yaş grubu çocuklarda zamanından önce çekim ya da vuruk sonucu düşen süt azılarının yokluğunda çocuğun diş hekimine götürülmesi ve muayene edilmesi önemlidir.